English
  • Endüstriyel Çözücü ve Sökücüler

  • Elektriksel Solventler

  • Endüstriyel Solventler

  • Solvent Bazlı Yağ Sökücüler

SİPARİŞLERİM

İstanbul Ticaret Odası Tüketici Tahhütnamesi alındı.

Kalite belgelerimiz; ISO 9001:2000; OHSAS 18001:2007 ve DIN EN ISO 14001:2005 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜKE

BAYİLİKLER VERİLECEKTİR.

Markamız Tescillenmiştir.SECURA LGN ile soğutma ve havalandırma devrelerinden yayılan legionella hastalığını önlüyoruz...

EPOXİ Zemin kaplamaları konusundaki ürünlerimiz hizmetinizde!

Sitede ara:

Kalite Belgeleri
Endüstriyel Çözücü ve Sökücüler
Elektriksel Solventler
Endüstriyel Solventler
Özel Solventler
Boya Koruyucu Kaplamalar/Boya Sökücüler
Zemin Kaplama Malzemeleri
Su şartlandırma kimyasalları
Plastik enjeksiyon makinaları bakım kimyasalları
Genel Hijyen
Dezenfektan
Oda Parfümleri
Aerosol
LABORATUAR ANALİZLERİ
Ekipmanlar
 
 ULTRA  geri dön
ELEKTİRİKLİ CİHAZ YAĞ, KİR VE RUTUBET ÖNLEYİCİSİ

• ETKİLİ KORUMA SAĞLAR

Uygulama sonrası yüzeyi esnek, kırılgan olmayan bir film tabakasyıla kaplar. Bu tabaka su, yağ ve tozların çalışan aksamların performansını olumsuz etkilemesini engeller. Oluşan tabakanın esnek ve kırlgan olmaması sayesinde sıvılarla temasında film tabakasında yırtılmalar oluşması mümkün değildir.


• ENERJi TASARRUFU SAĞLAR

ULTRA ile korunan kontaktör ve elektrikli cihazlar koruma süresince tam performans ile çalışır. Yağ, toz ve rutubet nedeniyle sistemin yorulmasının dolayısıyla fazla enerji kullanımın önüne geçilmiş olur.
ULTRA suya maruz kalmış motorların başka bir işleme gerek kalmadan kurtarılmasında kullanılır. Su ile metal arasına girme özelliğinden dolayı su altında kalmış elektriksel aksamlar temizlendikten sonra ULTRA uygulamasıyla tekrar çalışır hale gelir. Zaman ve ekonomik tasarruf sağlar.

• YANGIN RiSKiNi ORTADAN KALDIRIR

Kontaktörler üzerindeki aşırı zorlanmadan dolayı oluşan mikroskobik çatlakları kapatarak ark oluşumunu engeller, yangın riskini ortadan kaldırır.

• METAL VE KALIP KORUYUCU

Olu?turdu?u film tabakasy tuzlu sularyn etkilerine kar?y da mukavemetli oldu?undan hassas metal parçalaryn korunmasynda da güvenle kullanylyr. Söz konusu malzemeler üzerinde havanyn nem ve rutubeti ile iç ortamdaki asit buharlary da dahil olmak üzere her türlü etkiye kar?y tam bir yalytym sa?lar.

• UZUN SÜRELi KORUMA

Temizlenmi? ve ULTRA uygulanmy? yüzeyler; Yüksek nem ve a?yr ko?ullarda 3-4 ay süre ile korunur, bu da yyllyk bakym periyodunu kysaltacaktyr.

• KULLANIM ALANLARI

Kontaktörler,elektrik motorlary, jeneratörler, kontrol panelleri, bataryalar, transformatörler ve neme maruz metal aksamlaryn korunmasynda kullanylyr.

• KULLANIM TALiMATI

ULTRA uygulanacak yüzeyin önce TESLA ile temizlenmesi gerekir.Kuruduktan sonra tüm alan kaplanacak ?ekilde uygulama yapylyr basynçly hava ile kurutulur.
Su basmasyndan veya a?yry rutubetten dolayy zarar görmü? parçalaryn temizli?inde; Öncelikli olarak yapylmasy gereken parçalar içerisinde kalmy? tortu ve pisliklerin temizli?i için basynçly buhar veya su ile parçalaryn temizlenmesidir. Daha sonra tüm sargylaryn, yalytym ayyrycylarynyn ve metal parçalary içine ULTRA uygulanyr. Bu ko?ulda en iyi sonuç için ULTRA dolu bir tanka daldyrma yöntemi tavsiye edilir, daldyrma sonrasy solüsyon basynçly hava ile kurutulmalydyr.

Adet: Sepete ekle